Възникване на музикалните инструменти

Имаме сведения за музикални инструменти още от най-дълбока древност.   

В началото духовите инструменти издавали един-два тона, използвани за различни сигнали – ловни, тържествени, военни и др. Постепенно тяхното устройство им се променило и на тях вече се изпълнявали поредици от тонове, мелодия.

От дълбока древност до наши дни духовите инструменти имат основна роля при изпълнение на музика с различно предназначение – в религиозните ритуали и церемониите на древните цивилизации, във фолклорната и дворцовата развлекателна музика на различните епохи, в класическата, танцовата и популярната музика днес.

В наши дни дървените и медните духови инструменти са в основата на най-разпространените големи оркестрови формации – духовият и симфоничният оркестър, оркестрите за танцова и развлекателна музика. Наред с това те имат водеща роля и в малките инструментални формации, които изпълняват джаз и фолклор.

 

Предполага се, че струнните музикални инструменти са възникнали най-късно. Техен първообраз е ловният лък, чиято струна (тетива) се е опъвала с пръсти или се триела с лък. С течение на времето инструментите се усъвършенствали и са претърпели подобрения, като се добавили още струни, опънати върху корпус с различна форма. Корпусът започнал да се изработва като кутия, която усилва звука. Появили се идопълнителни приспособления — магаренце, ключове, педали и др. Днес се използват и струнни инструменти, тембърът на които се изменя чрез използване на електрически усилватели и електронни елементи, видоизменя се и тяхната форма. Възможността да изпълняват мелодия определя основната солистична роля на струнните инструменти още в древни времена. Те присъстват и във фолклора на народите, и в развлекателната музика на всички епохи – звучат на дворцовите празненства, съпровождат танците в балните зали, изпълняват виртуозни партии на концертния подиум. И днес групата на струнните лъкови е основна в симфоничния оркестър.

Лъкови и дърпащи струнни инструменти неизменно присъстват в състава на различни формации, които изпълняват разнообразна по вид музика – фолклорна, танцова, популярна…

Източник: Music Shop BG